Lindströmträff Eslöv Februari 2011

 Här är fler foto'n från träffen som Lars Erik Heimsten har tagit

Här en bild på föredragshållaren, Nisse Wedin

Foto nedan och föredragshållare Nisse Wedin

Gubbarna på bilden är
de två juniormästarna i 250 och 500cc klassen 1965. Till Vänster Svenåke
Engström SMK Malmö Lindström/EG 360cc och Bengt-Arne Bonn Sösdala MK OWA 250cc