Lindström speedway

Göte gjorde även en del försök med motorer för speedway

men i speedway skapades regler som stoppade 2 taktsmotorn.