Utdrag från Rune Månzons bok Knattesporterna 2 från 1979