COPY SE

 Historik av Nisse Wedin från tidskriften MC Veteranen nr 2 -90

Som 3a på föregående bild ser vi den "inte helt okände" Kurt Gustavsson

2008. Nu är den renoverad och i finaste utställningsskick!

Åter specialbyggen