Rune Johansson har skickat bilder av sin Ardie motor med Westlund cylinder och topp

stort tack till Rune!