Åke Jonsson åker här på ombyggda Silverpilar med Westlund motorer

Åke's bror Arne samt Ulf Westlund bekräftar att han en kortare tid körde med Westlund's grejor,

men att Åke sedan snabbt fick fricykel från Husqvarna.

Den första med Earlsgaffel

Sedan med Nortongaffel