LT story

Här är ny historik av Lars Hjälmqvist sign Malke från tidskriften MC Veteranen nr 4 2010