Bengt Dahlberg

Stort tack till S.E. Söderholm som skickat detta material om Bengt Dahlberg!

Dahlberg var en legendarisk förare och mc byggare som också tävlade framgångsrikt för Hammarby MK, Västerås.

Här följer material som togs fram för en nostalgiträff i Västerås 2005 av bla Arne Eriksson och Anders Berglind