Ahlstrand cylinder

Stort tack till P-O Berg som skickat bilder av en ALA cylinder